Detaljplan etapp 2b

Stadsbyggnadsförvaltningen har valt att studera utvecklingen av Årsta centrum närmare. Därför finns en särskild detaljplan för Årsta torg - etapp 2b. Under etappen byggs bostäder, lokaler för kommersiell service, samt ett nytt torg.

Detaljplanen var på granskning mellan 15 december 2017 och 19 januari 2018. Den har ännu inte vunnit laga kraft.

Läs mer om detaljplanen på bygg.uppsala.se.