etapp1etapp2etapp3etapp4

Östra Sala backe är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar och ska tillföra något nytt i innehåll, funktion och utformning.

Etapp 1

Etapp 1 består av fyra nya kvarter nära Källparken i Sala backe.

Etapp 2

Etapp 2 omfattar kvarteren i och kring Årsta centrum. I etappen ingår en upprustning och utveckling av Årstaparken.

Etapp 3

Etapp 3 omfattar de fyra kvarteren i områdets norra del som gränsar till Gränby centrum vid Vaksalagatan.

Etapp 4

Etapp 4 omfattar de fyra sydligaste kvarteren i utvecklingsområdet.

Aktuellt

2018-11-01
Gång- och cykeltunneln vid Årsta torg stängs
Gång- och cykeltunneln vid Årsta torg stängs 2 november. Tunneln ersätts av övergångsställen med trafikljus.
2018-10-19
Detaljplanen för Årsta torg har vunnit laga kraft
Plan- och byggnadsnämnden beslutade 28 juni 2018 att anta förslag till detaljplan för Årsta torg.
2018-04-04
Detaljplaneläggningen för etapp 3 påbörjad
Nu har Plan- och byggnadsnämnden beslutat om att påbörja detaljplaneläggningen för etapp 3 i de nordligaste delarna av Östra Sala backe. Här planeras bland annat 400-500 bostäder och 10 000-20 000 kvadratmeter verksamheter.
Visa fler nyheter
Så här kommer området att se ut

Så här kommer området att se ut

Läs om projektet och visionen. Titta på flygfilmer som visar hur området utvecklas och 3D-filmer som visar hur området ska se ut när det är klart.
Trafikstörningar och vägarbeten

Trafikstörningar och vägarbeten

Här kan du se hur gator och trafik påverkas under byggtiden.
 
Hyra lokal

Hyra lokal

Var med och skapa en plats där boende, besökare, företagare och näringsliv trivs tillsammans.
Prenumerera på nyhetsbrev om Östra Sala Backe

Prenumerera på nyhetsbrev om Östra Sala Backe

Håll dig uppdaterad om hur stadsdelen utvecklas genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Området ska vara Uppsalas mest klimatanpassade och vara ett pilotprojekt inom hållbart byggande.
Parkering

Parkering

Så här parkerar du i Östra Sala Backe.