Etapp 3

Etapp 3 omfattar de fyra kvarteren i områdets norra del som bland annat gränsar till Gränby centrum vid Vaksalagatan. Förberedande utredningar inför detaljplaneringen kommer att påbörjas under 2016.

Karta över etapperna