Etapp 2b (Årsta torg)

Etapp 2b utgörs av Årsta torg med fyra nya kvarter, drygt 4 000 kvadratmeter för handel och annan centrumverksamhet.

Årsta torg påbörjas 2019 och kan vara färdigbyggt tidigast 2024.

Läs om utvecklingen av Årsta torg.