Etapp 1

Etapp 1 i utvecklingsprojektet består av fyra nya kvarter nära Källparken i Sala backe. Inom etappen planeras ca 650 bostäder, ett vårdboende och en förskola.

Visa området för etapp 1 på karta

Översiktsbild etapp 1

Markanvisning etapp 1

Under 2012 började planarbetet tillsammans med de åtta aktörer som har markanvisning. Aktörerna är:

  • Järntorget Bostad AB
  • Hauschild + Siegel Architecture AB
  • ByggVesta AB
  • TB Exploatering AB
  • Åke Sundvall Byggnads AB
  • Veidekke Bostad AB
  • Wallenstam AB
  • Svenska Vårdfastigheter AB (vårdboende och förskola)

Läs mer om markanvisningnen i etapp 1

Läs detaljplan och relaterade dokument

Tidplan etapp 1

Just nu bygger Wallenstam, Veidekke, ByggVesta och Svenska vårdfastigheter de första byggnaderna i Östra Sala backe. 

ByggVesta byggstartade sitt projekt i december 2015. Totalt kommer man att bygga 170 hyreslägenheter i kvarteren Bäckrosen och Daggvidet. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1-4 rum och kök med lägenhetsytor på mellan 45-97 m2. Fasaden består i huvudsak av puts i ljusa och mörka varma jordfärger med gröna accenter.

Gestaltningsexempel-Backrosen-Daggvidet

Svenska Vårdfastigheter bygger ett vård- och omsorgsboende om 72 lägenheter med byggstart april 2016 och med planerat färdigställande under det tredje kvartalet 2017. Vårdboendet kommer att drivas av Aleris. I bottenvåningen placeras en förskola samt ett stöd- och utslussningsboende. Förskolan kommer att drivas av Kids2Home, och stöd- och utslussningsboendet av Aleris.

Bottenvåningrn byggs i stål/betong, men våning 1-5 byggs med stomme och fasad i trä. 

De fyra övriga byggherrarna i den första etappen väntas starta sina byggprojekt löpande under 2016 och 2017.