Namngivning

Under projektets gång får nya gator, torg och parker namn vilka beslutas av namngivningsnämnden.

De nya platserna i området får namn som passar ihop med befintliga namn i området. Namnen är satta inom kategorierna blomster, hantverkare och verktyg. Till exempel finns gator i området som heter Näckrosgatan, Snickaregatan och Ritargatan.

Så bestäms namnen

Namnen bereds av kommunens namnberedningstjänstemän och beslutas av politikerna i namngivningsnämnden.

Läs mer om namngivningsnämnden på Uppsala kommuns webbplats.