Namngivning

Nya gator, torg och parker namnges under byggprojektets gång. Namnen beslutas av namngivningsnämnden.

De nya gatorna och platserna i området ges namn som passar ihop med de namn som idag finns i området. Namnen är satta inom kategoriererna blomster, hantverkare och verktyg. Till exempel finns det gator i området som heter Näckrosgatan, Snickaregatan och Ritargatan.

Så bestäms namnen

Namnen bereds av kommunens namnberedningstjänstemän och beslutas av politikerna i namngivningsnämnden.

Läs mer om namngivningsnämnden på Uppsala kommuns webbplats

Namnen i etapp 1

I den första etappen har kvarteren fått namnen Knäckepilen, Daggvidet, Bäckrosen och Nattviolen. Tvärgatorna ska heta Svärdsliljegatan och Nattviolsgatan. Den norra parken har fått namnet Knäckepilsparken och torgets namn blir Daggvidetorget.

Översiktskarta etapp 1

Ladda ner översiktskartan för etapp 1 som pdf.

Namnen i etapp 2

I den andra etappen har kvarteren fått namnen Magnolian, Rosenmalvan, Silverpoppeln, Tusenskönan och Tuvstarren. Gator och platser får sina namn först i samband med att detaljplanen antas.

Översiktskarta etapp 2

Ladda ner översiktskartan för etapp 2 som pdf.