Dialog om Årstaparken

Fram till 2 juni kunde du på denna sida lämna önskemål om parkens utformning. Enkäten är nu stängd.

I augusti 2013 genomfördes en undersökning där boende i området deltog. I intervjuer och enkäter kläcktes många goda idéer. Mötesplatser för unga, ett mer varierat utbud kring centrum och fler aktiviteter kring torget är några exempel.

Det visade sig att Årstaparken uppskattas för sina möjligheter till motionsaktiveteter. Men flera anser att parken har stor potential att locka ännu fler människor, exempelvis genom att ha inslag av vatten, temapark och en kryddträdgård.