Nyheten publicerad: den 24 november 2015

Två aktörer får markanvisning för Årsta torg

4 november godkände mark- och exploateringsutskottet en markanvisning för uppskattningsvis 300 bostäder och 6 500 kvadratmeter till butiker, service och andra arbetsplatser.

Aktörerna är Midroc Property Development och JR Kvartersfastigheter.

Markanvisningsavtalet innebär att aktörerna tillsammans med kommunen arbetar fram ett planförslag för ett nytt Årsta torg och bostäder samt verksamhetslokaler i anslutning till torget.

Årsta torg ska möta en ökad efterfrågan på handel och service

De båda aktörerna arbetar tillsammans med den danska arkitektfirman Juul och Frost för att ta fram en hållbar struktur och helhet för Årsta torg med plats för boende i såväl hyres- som bostadsrätt, utrymme för spontana möten, aktiviteter och service. Ett varierat utbud på Årsta torg ska möta en ökad efterfrågan på handel och service i området när de drygt 2 500 nya bostäderna inom Östra Sala backe står färdigbyggda.

Aktörer med helhetstänk

– Båda aktörerna har kunnat visa på ett betydelsefullt helhetstänk när det gäller utveckling och förvaltning av bostäder och verksamhetslokaler. Torget kommer att utgöra en viktig handels- och mötesplats för den nya stadsstrukturen som växer fram i Östra Sala backe, säger Ingrid Anderbjörk fastighets- och exploateringschef.

Midroc har fått förtroende för att de har visat exempel på genomförda projekt i liknande stadsmiljöer och förståelse för det helhetsgrepp utvecklingen av ett torg kräver. JR har sedan tidigare en option på att utveckla attraktiva verksamheter i bottenplan i kvarteren kring det nya Årsta torg.

Torget förlängs västerut

Uppdraget innebär konkret att nuvarande Årsta centrum byggs till och förlängs västerut. Där ansluter det till Fyrislundsgatan och de nya kvarteren väster om gatan. Årsta torg kommer att utgöra en viktig länk mellan stadsdelarna Årsta och Sala backe.