Nyheten publicerad: den 21 mars 2016

Busslinje 9 leds om under vår och försommar

Under perioden 31 mars – 12 juni får linje 9 en annan sträckning.

Från och med 13 juni gäller ordinarie sommartabell, men gatuarbeten kan orsaka begränsad framkomlighet för bilister.