Nyheten publicerad: den 21 januari 2016

Gröna gatan stängs av för busstrafik

Från 25 januari till mitten av juli 2016 kör inte busslinje 4 på Gröna gatan.

Avstängningen berör endast busstrafiken. Bilar samt gång- och cykeltrafik kommer att kunna trafikera gatan men med en något begränsad framkomlighet. 

Avstängningen beror på gatuarbeten med vatten och avlopp.

Läs om hur busslinjen förändras på ul.se