Nyheten publicerad: den 12 november 2015

Avstängd gata i området

Från vecka 45 stängs en av gatorna av i Östra Sala backe.

När vägarbetet fortsätter norrut längs Johannesbäcksgatan stängs den nuvarande anslutningsvägen till och från Fyrislundsgatan av. Trafik till och från fastigheterna söder om den avstängda gatan kan köra via trafiksignalkorsningen med Fyrislundsgatan.

Trafik till och från fastigheterna norr om den avstängda gatan kan köra via Källparksgatan, förbi förskolan, där en ny bilpassage är gjord mellan Johannesbäckgatan och Källparksgatan.

Trafikomledningen är aktuell från vecka 45 fram till hösten 2018 då de nya gatorna till och från Fyrislundsgatan är klara.

Trafikomledning etapp 1