Energi

Det ska vara enkelt att vara miljösmart i Östra Sala backe. Byggnaderna ska vara så energisnåla som möjligt.

Östra Sala backe ska bidra starkt till att Uppsala når de uppsatta klimatmålen för att motverka den globala uppvärmningen. Energismart teknik ska främjas. Att bo här ger den enskilde individen bra förutsättningar att vara miljösmart och bidra till minskad klimatpåverkan.

Husen ska byggas för minimerad energianvändning och förnyelsebar energi ska väljas i första hand. Solceller som kan leverera förnyelsebar el direkt till fastigheten installeras på en del av byggnaderna. Till en del fastigheter i området ska elen komma från vindkraft.

Uppsala är klimatstad 2013

Uppsala fick våren 2013 Världsnaturfondens utmärkelse Svensk klimatstad. Kommunens arbete med Östra Sala backe var en av de bidragande faktorerna till utmärkelsen eftersom det är ett exempel på ett nybyggnadsområde som präglas av energieffektivt byggande.