Källparken

Sommaren 2012 startade utvecklingen av Källparken. Parken som byggdes på 1950-talet hade med åren blivit sliten, därför har den nu rustats upp.

Nu fortsätter renoveringen av Källparken – etapp 2

Under augusti 2017 startar vi andra etappen av Källparkens upprustningsarbete. I projektet ska vi rusta upp lekplatsen och amfiteatern, bygga en ny aktivitetsyta med utegym och boulderblock och se över belysningen och promenadstråken. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren 2018.

Delar av parken är avstängd under renoveringen.

Nedan kan du se skissen över hur parken ska se ut efter renoveringen.

Se högupplöst bild

Det här genomfördes i etapp 1

 1. ”Källa” med sittplatser, nya bekväma bänkar och en dricksvattenfontän.
 2. Upphöjda bäddar med doftande växter.
 3. Parkentré med blomsterplanteringar och murar av kalksten.
 4. Planerad ny damm (utförs i nästa etapp).
 5. Frukt och bär att plocka av.
 6. Fågelbad, stenparti- och fjärilsväxter.
 7. Sittplats med väderskydd, grill och kryddväxter.
 8. ”Vårpromenad” med perenner, lökväxter och vårblommande buskar, bland annat magnolia, olvon och kornell. Effektbelysning av bäcken.
 9. Hängmatta under körsbärsträd.
 10. Nya, mjukt svängda parksoffor i klassisk stil.
 11. Plats för boulespel med parkbänk.
 12. Bred, mjukt formad parkväg med målad skiljelinje mellan gång och cykel.
 13. Promenadslinga med sippor och vårlök, fågelbuskage med frukter och nötter. Fågelholkar, fågelbad och bon för fladdermus och igelkott. Sittplats på högsta punkten med utsikt över staden. Effektbelysning av muren och plantering av flera stora träd.
 14. Skyddade sittplatser med rosor och blomsterfägring, markbeläggning med granithällar dämpar farten för cyklisterna.
 15. ”Gräsvågor” blir platser i det öppna parkrummet.
 16. Upprustat parkstråk från Johannesbäcksgatan med sittplats, träd och blommande häck. (Utförs i etapp 2)
 17. Ny mjuk linjeföring och beläggning av asfalt.

Etapp 2

Under hösten 2017 planeras den andra upprustningsetappen att påbörjas. 

Om Källparken

Källparken är en stadsdelspark i Sala backe. Den fick sitt namn efter Trefaldighetskällan som ligger på platsen. Här samlas människor i alla åldrar och dagligen passerar fotgängare och cyklister parken. Parken är grön och frodig och kan stoltsera med en egen amfiteater.

Kartbild över Källparken