Årsta centrum

Årsta centrum är navet och det lokala centrumet i Årsta och Sala backe. Enligt planeringen ska Årsta centrum rustas upp och utvecklas i projektets andra etapp.

Stadsdelscentrum som Årsta centrum är viktiga komplement till de större målpunkterna i staden, till exempel stadskärnan i Uppsala och de större arbetsplats- och industriområdena.

Ett stadsdelscentrum kan erbjuda närservice, arbetstillfällen och vara en viktig mötesplats i området. Verksamheterna får goda förutsättningar när de placeras i närhet till varandra.

Som ett redan etablerat centrum med ett visst avstånd till Boländerna och Gränby är Årsta centrum en bra plats för ett vidareutvecklat stadsdelcentrum. 

Se en 3D-film om hur området vid Årsta centrum ska utvecklas. Bland annat blir det ett nytt torg (Murarplatsen) och fler verksamhetslokaler.
Se filmen i större format på Youtube.

Medborgardialog och fördjupad analys

Planeringen för etapp 2 inleddes med en dialog med boende och verksamma. Läs mer om medborgardialogen och sammanställningen av resultatet

Kommunen har arbetat med flera arkitekter för att studera Årsta centrum och en framtida struktur för området. Under 2013 genomfördes parallella idé- och strukturskisser tillsammans med arkitektkontoren EG Architects, Södergruppen Arkitekter och Ahlqvist – Almqvist Arkitekter.

Detta har legat till grund för det fortsatta arbetet tillsammans med fokusfrågor som trafik, behov av parkeringsplatser, mötet med parken och hur det befintliga centrumet möter en ny bebyggelsestruktur.

Områdets mötesplats

Kring Årsta centrum ska den främsta koncentrationen av handel finnas. Årsta centrum kommer stärkas som stadsdelscentrum och även fortsättningsvis vara en nav i området. Området stärks också upp med bättre kollektivtrafikmöjligheter. 

Vad ska centrumet innehålla?

Kring Årsta torg finns det i dag ett visst utbud av närservice och dagligvaror. Detaljplanen ska möjliggöra ett större utbud för det växande Årsta och Sala Backe. Årsta torg ska utgöra ett lokalt alternativ inriktat på att täcka de dagliga behoven. Detta i en trivsam miljö och med god tillgänglighet.

Det växande befolkningsunderlaget kombinerat med en trivsam miljö kring torget ger förutsättningar för flera kaféer och restauranger och på torget skall ges möjlighet till uteserveringar. Förutom matutbudet tillskapas lokaler för övrig handel och service. Ambitionen är att skapa ett levande centrum som uppmuntrar till lokal handel och möten.