Byggnader i etapp 2

I etapp 2 planeras cirka 750 bostäder och cirka 2 500 kvadratmeter verksamheter. Bebyggelsen ska innehålla bostadsrätter och hyresrätter, omsorgsboende, förskola, samt handel- och centrumverksamhet.

Arkitektur och gestaltning

Arkitekturen i kvarteren kommer att vara varierande, spännande och lekfull med en blandning av verksamheter, gröna gårdar och gator. Tillsammans med omsorgsfullt utformade allmänna platser ska detta bidra till en omväxlande och grön stadsdel med en tydlig identitet. Fasaderna ska framförallt bestå av naturliga material som trä, tegel, plåt eller sten.  

Byggnader med tre till tio våningar

Byggnaderna planeras bli tre till tio våningar. Husen som byggs mot Johannesbäcksgatan planeras i huvudsak bli tre till fyra våningar. I södra delen av kvarteret Silverpoppeln i hörnet Johannesbäcksgatan/tvärgatan föreslås bebyggelsen bli fem våningar. Mot Fyrislundsgatan och Årstas befintliga bebyggelse blir husen mellan fyra och åtta våningar, förutom ett hus vid torgytan mellan kvarteren Rosenmalvan och Silverpoppeln som planeras bli tio våningar.

Gestaltningsexempel

Gestaltningsexempel på Fyrislundsgatan söderifrån
Gestaltningsexempel på Fyrislundsgatan söderifrån mot kvarteret Tuvstarren och det södra torget. Illustration: Sweco (fd Grontmij). 

Flygperspektiv över planområdet (gestaltningsexempel)
Flygperspektiv över planområdet (gestaltningsexempel) från väster. Illustration: Sweco (fd Grontmij). 

Gestaltningsexempel på Johannesbäcksgatan
Gestaltningsexempel på Johannesbäcksgatan norrifrån mot kvarteret Magnolian och Rosenmalvan (radhus och flerfamiljshus) med fickparken i förgrunden. Illustration: Sweco (fd Grontmij).

Gestaltningsexempel på Fyrislundsgatan från Årsta centrum
Gestaltningsexempel på Fyrislundsgatan från Årsta centrum mot torget mellan kvarteren Silverpoppeln och Rosenmalvan. Illustration: Sweco (fd Grontmij). 

Mer information