Bostäder

I Östra Sala backe utgör bostäderna en stor del av den nya bebyggelsen. Det finns ett tydligt fokus på att skapa en varierad boendemiljö för människan i staden.

Östra Sala backe ska erbjuda boende för människor i olika åldrar, livssituation och efter olika önskemål. Boendet varierar från små lägenheter till radhus, från hyresrätter till bostadsrätter och från ungdomsinriktade lägenheter till äldreboende.

Byggherrar i etapp 1 

I den första etappen byggs cirka 650 nya bostäder varav ungefär hälften är hyresrätter. Boendet varierar från små lägenheter till radhus, från hyresrätter till bostadsrätter. Dessutom byggs ett vårdboende med en förskola i bottenvåningen.

Se respektive byggherres webbplats för information om tid för inflytt.

 

Byggherrar i etapp 1 

Mer information om byggherrarna

ByggVesta AB 
Östra Sala backe på ByggVesta AB:s webbplats

Hauschild + Siegel Architecture AB
Hauschild + Siegel Architecture AB:s webbplats

Järntorget Bostad AB
Östra Sala backe på Järntorget Bostad AB:s webbplats

Svenska Vårdfastigheter AB
Svenska vårdfastigheter AB:s webbplats

TB Bostad Öst
Östra Sala backe på TB Bostad Öst AB:s webbplats

Veidekke Bostad AB
Östra Sala backe på Veidekke Bostad AB:s webbplats

Wallenstam AB
Wallenstam AB:s webbplats

Åke Sundvall Byggnads AB 
Åke Sundvall Byggnads AB:s webbplats