Snickarplan

Den första parken som byggs under etapp 2 är Snickarplan.

Snickarplan blir en avlång park som ska ligga längs med Murargatan. Vi behåller de stora lindar som finns och skapar en yta med mindre gräsmatta, sittbänkar och en dricksfontän. Snickarplan är färdig våren 2019.