Snickarplan

Den första parken som byggs under etapp 2 är Snickarplan.

Snickarplan blir en avlång park som ska ligga längs med Murargatan. Vi behåller de stora lindar som finns och skapar en yta med mindre gräsmatta, sittbänkar och en dricksfontän.