Vision

Visionen för Östra Sala backe är att skapa en ny intressant och sammanhållen stadsstruktur som kopplar ihop Sala backe och Årsta. Bärande värden ska vara möten, variation, upplevelser och mångfald.

Den nya bebyggelsen ska tillföra nya kvaliteter i boende- och stadsmiljön och attrahera människor med olika bakgrund, livsstil, intressen och kulturer. Den nya strukturen ska också göra det enklare, tydligare och tryggare att röra sig mellan stadens olika delar och kommer därför fungera som en ”brygga” och mötesplats mellan de närliggande stadsdelarna.

Östra Sala backe ska bidra till att ge de östra stadsdelarna en innerstadskänsla med ett attraktivt stadsliv där bostäder och verksamheter blandas. Årsta centrum blir en viktig gemensam mötesplats.
Läs hela stadsbyggnadsvisionen i planprogrammet (pdf)