Bakgrund

Östra Sala backe ligger knappt två kilometer från Uppsalas stadskärna i ett område som är en av de mest expansiva delarna av staden. Handel, idrott och arbetsplatser utvecklas i snabb takt både norr och söder om Östra Sala backe.

Tillgängligt område

Det är enkelt att resa till och från området där Östra Sala backe ligger, E4:an går strax öster om området och resecentrum ligger bara en tiominuters cykelfärd bort. Dessutom är planen att kollektivtrafiken ska utökas i Östra Sala backe.

Tidigare fanns bara en kraftledning

2006 gjordes en överenskommelse mellan Uppsala kommun, Svenska kraftnät och Vattenfall om att ta bort den kraftledning som då gick igenom området. Idag är kraftledningen borttagen och nu har Uppsala kommun en unik möjlighet att utveckla området. 

Fyrislundsgatan innan kraftledningen togs bort
Fyrislundsgatan innan kraftledningen togs bort.

Program för utvecklingen togs fram 2010

Enligt dåvarande byggnadsnämnds riktlinjer färdigställde Uppsala kommun under 2010 ett program för utveckling av Östra Sala backe. Kommunstyrelsen godkände programmet som vägledning för detaljplanearbeten och fortsatt genomförande i januari 2011.

I november 2010 anordnade Uppsala kommun en utställning om programmet för de boende och verksamhetsutövare i närområdet. Synpunkter som framfördes under programprocessen finns att läsa om i samrådsredogörelsen.

Läs mer i samrådsredogörelsen (pdf)

Läs mer om planprocessen och tidigare ställningstaganden i planprogrammet (pdf)