Etapp 4

Etapp 4 omfattar de fyra sydligaste kvarteren i utvecklingsområdet, från Verkmästargatan i norr till Fålhagsleden i söder. 

Karta över etapperna