Etapp 2a

Etapp 2a består av fem kvarter längs med Fyrislundsgatan. Inom etappen planeras cirka 750 bostäder och cirka 1 800 kvadratmeter verksamheter. Tanken är att bebyggelsen ska innehålla bostadsrätter och hyresrätter, omsorgsboende, förskola, samt handel- och centrumverksamhet.

Tidplan

Detaljplanen för etapp 2a vann laga kraft 2016. Byggnationen av etapp 2 inleddes 2017 och kan stå klart 2022.

Bostäder & verksamheter

Arkitekturen i kvarteren kommer att vara varierande, spännande och lekfull med en blandning av verksamheter, gröna gårdar och gator.

Läs mer om bostäder och verksamheter i etapp 2a.

Parker & torg

Inom etapp två skapas de tre nya parkerna Magnoliaparken, Snickarplan och Näckrosparken, samt Anders Diös torg.

Läs mer om parker och torg i etapp 2a.

Namngivning

I etapp 2 har alla nya kvarter, tvärgator, parker och torg fått namn.

Läs mer om de nya namnen i etapp 2a.

3D-filmer & flygfilmer

Se 3D-filmer och flygfilmer från Östra Sala backe.

Markanvisning

Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal för Östra Sala backe, etapp 2a, med åtta byggaktörer.

Läs mer om markanvisning för etapp 2a.

Detaljplaner

Detaljplanen för Östra Sala backes etapp 2a vann laga kraft i juni 2017.

Läs mer om detaljplanen för etapp 2a.

Byggaktörer

Under etapp 2a arbetar åtta byggaktörer.

Se vilka som är byggaktörer under etapp 2a.

Medborgardialog

Läs om medborgardialoger under etapp 2a.

Karta över etapp 2