Tidplan

Området är stort och utvecklingen av Östra Sala backe sker därför under en längre tidsperiod. Det mesta av byggprojektet ska enligt planeringen vara färdig i mitten av 2020-talet.

Planering och genomförande pågår parallellt för olika etapper. Arbetet ska ske i processer som ger ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan projektets olika skeden.