Offentlig konst i Östra Sala backe

Den offentliga konsten är en del av den fortsatta utvecklingen av Östra Sala backe. Fokus för arbetet med offentlig konst är biologi och vetenskap som inspireras av det nya gröna Östra Sala backe som växer fram med Linnéstigar i nära anslutning.

I den gång- och cykeltunnel som byggdes under etapp 1 skapade konstnären Fideli Sundqvist konstverket "Pappersresan". Gång- och cykeltunneln är 10 meter bred och 33 meter lång. Till tunneln i Östra Sala backe valde konstnären att utgå från Carl von Linnés apostlars resor i Sverige och världen.

Läs mer om gång- och cykeltunneln.

Konstnärliga insatser för Årsta torg

Under etapp 2b ska den konstnärliga gestaltningen fokusera på Årsta torg, den plats som utgör själva hjärtat i Årsta centrum. Torget är en publik plats där många människor kan ta del av och uppleva konsten. Visionen och målet är att konsten ska utgå från torget och skapa en förlängning till andra närliggande stråk som Årstaparken och Årstaskolan.

Konsten ska knyta an till den första etappen och genomsyras av ledorden biologi och vetenskap. Den ska visuellt synliggöra konstnärliga tankar och reflektioner om platsens karaktär, historia och sammanhang.

Det är konstnären Christine Ödlund som arbetar med skissuppdrag för Årsta torg. Arbetet följer Uppsala kommuns riktlinjer för offentlig konst.

Läs mer om Årsta torg.

Befintlig konst

I stadsdelen Sala backe finns väldigt lite offentlig konst. I Årstaparken finns konstverken Solbågen från 1991 och Porten från 1992 av konstnären Leif Bolter.

Läs mer om offentlig konst på uppsala.se.

Dokument