Medborgarpanel

Östra Sala backe har en medborgarpanel bestående av cirka 150 personer som bor i Årsta och Sala backe. Panelen är öppen för alla intresserade.

Medlemmarna i panelen svarar på frågor angående Östra Sala backe med jämna mellanrum och nu senast gjordes en enkätundersökning angående etapp 2. Svaren i undersökningen utgör en god grund till planeringen av etappen.

Vill du också vara med i medborgarpanelen?

Skriv in din e-postadress och klicka på skicka för att bli medlem i Östra Sala backes medborgarpanel.