Medborgardialog

I utvecklingen av Östra Sala backe är dialog och samverkan viktiga ledord. Byggherrar, kommunen och andra intressenter deltar i planeringen. Boende i kringområdet och de kommande boende i Östra Sala backe bjuds in till att bidra till processen. I projektet finns ett kommunikationsteam som ständigt bidrar till att utveckla projektets kommunikation både internt och externt.

Etapp 2

Medborgardialog inför planeringen av etapp 2

Under sommaren och hösten 2013 har en medborgardialog genomförts för att synliggöra tankar och funderingar om det offentliga rummet inför den kommande planeringen av Östra Sala backe etapp 2, där Årsta centrum och Årsta torg ingår.

Läs mer om medborgardialogen inför etapp 2

Etapp 1

Enkätundersökning inför etapp 1

I samband med den första etappen genomfördes en enkätundersökning för att samla in kunskap om hur boende i Årsta och Sala backe såg på sin närmiljö.

Workshoppar angående parken i etapp 1

Under våren 2013 anordnade Uppsala kommun workshoppar kring parken som ska byggas i den nordligaste delen av den första etappen. Deltagarna fick bland annat önska vad de ville att parken ska innehålla och hur den ska se ut.

Läs sammanställningen från workshopparna