Markanvisning etapp 2a | Östra Sala backe

Markanvisning etapp 2a

Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal för Östra Sala backe, etapp 2a, med åtta byggaktörer.

Detaljplanen vann laga kraft 2017 och köpeavtal kommer att tecknas med respektive byggaktör i samband med att bygglov beviljas.