Markanvisning etapp 2

Markanvisningstävlingen för etapp 2 pågick till och med 29 augusti 2014. Uppsala kommun har valt ut nio aktörer som tillsammans ska bygga närmare 750 bostäder i Östra Sala backe.

Markanvisning för området längs Fyrislundsgatan i etapp 2

Totalt fick kommunen in 49 tävlingsbidrag från 25 aktörer. Dessa aktörer bygger området längs Fyrislundsgatan: 

De nio aktörerna arbetar just nu tillsammans med Uppsala kommun fram detaljplanen för etapp 2.

Material och inbjudan till markanvisningstävlingen

Markanvisning för torget i etapp 2

Stadsbyggnadsförvaltningen har valt att studera utvecklingen av Årsta centrum lite närmare. Därför ingår detta område inte i detaljplanen för etapp 2. En särskild detaljplan för området kring Årsta centrum arbetades fram under hösten 2015. Markanvisning för torget skedde under hösten 2015. 

Läs mer om markanvisningen för Årsta torg

Markanvisning för parkeringshuset i etapp 2

Markanvisning för en parkeringsanläggning skedde i december 2015.