Markanvisning etapp 1

Byggherrar i etapp 1

13 februari 2012 beslutade kommunstyrelsen om att teckna markanvisningsavtal för Östra Sala backe med åtta byggaktörer. Markanvisningen innebär att varje aktör får ensamrätt att under två år utveckla ett visst projekt inom Östra Sala backe och därefter ha möjlighet att köpa och bygga på den anvisade marken.

Kvalitet och hållbarhet

Under ansökningstiden 2011 fick kommunen sammanlagt 36 ansökningar från olika byggaktörer som ville bygga bostäder i den första etappen. Åtta byggaktörer ansökte om att få bygga vårdboendet och förskolan.

Inom etapp 1 byggs cirka 600 bostäder i form av bostadrätter, hyresrätter och radhus.

De åtta aktörer som fått markanvisning har kommit överens med Uppsala kommun om att arbeta för att planera och bygga med fokus på kvalitet och hållbarhet.

Följande byggaktörer har markanvisning

ByggVesta AB 
Östra Sala backe på ByggVesta AB:s webbplats

Hauschild + Siegel Architecture AB
Hauschild + Siegel Architecture AB:s webbplats

Järntorget Bostad AB
Östra Sala backe på Järntorget Bostad AB:s webbplats

Svenska Vårdfastigheter AB
Svenska vårdfastigheter AB:s webbplats

TB Bostad Öst (tidigare TB exploatering AB)
Östra Sala backe på TB exploatering AB:s webbplats

Veidekke Bostad AB
Östra Sala backe på Veidekke Bostad AB:s webbplats 

Wallenstam AB
Wallenstam AB:s webbplats

Åke Sundvall Byggnads AB 
Åke Sundvall Byggnads AB:s webbplats

Kvartersnamn

Namngivningsnämnden har beslutat om namnen för kvarteren inom etapp 1, de ska heta Knäckepilen, Bäckrosen, Daggvidet och Nattviolen.
Läs mer om namngivning