Markanvisningar

Markanvisning etapp 2

Markanvisning för etapp 2 genomfördes under 2014.

Markanvisning etapp 1

Markanvisning för etapp 1 genomfördes under 2011-2012. 

Få information om kommunens markanvisningstävlingar

För att försäkra dig om att du som intressent för markanvisning får information om kommunens markanvisningstävlingar och liknande anbudsförfaranden kan du anmäla ditt intresse på Uppsala kommuns webbplats.
Intresseanmälan för markanvisningstävlingar

Vad är en markanvisning?

En markanvisning innebär en ensamrätt att under en begränsad tidsperiod få utveckla ett projekt inom ett område för att i ett senare skede ha möjlighet att köpa och bebygga marken. I Östra Sala backe kommer flera byggherrar ha markanvisning i varje etappområde.