Nyheten publicerad: den 10 november 2016

Östra Sala backe nominerat till prestigefyllt pris

Sveriges Arkitekter har nominerat Östra Sala backe till det prestigefyllda Planpriset. Betoningen på Östra Sala backe och Årsta som en blandad, trygg, klimatsmart och mångkulturell stadsdel, lyfts särskilt fram i motiveringen. Vinnaren meddelas den 29 nov