Nyheten publicerad: den 8 oktober 2015

Ledningsarbete påverkar trafiken

Sedan 22 september pågår ledningsarbete som påverkar trafiken i området.

Veidekke Entreprenad AB och Uppsala Vatten bygger ut infrastrukturen längs Fyrislundsgatan och Johannesbäcksgatan.

Arbetet började 22 september och pågår åtminstone året ut. Arbetet har stor påverkan på trafiken på Fyrislundsgatan och Johannesbäcksgatan. Delar av Johannesbäcksgatan kommer att stängas av i etapper. 

Gång- och cykeltrafik leds om

Gång- och cykeltrafikanter kommer att ledas in på en provisorisk gångväg närmare fastigheten på grund av arbetet på Johannesbäcksgatan. Det är viktigt att du som cyklar leder din cykel. Du får inte använda cykelställ som är markerade med avstängningsband.