Nyheten publicerad: den 18 november 2016

Avstängda gator och gångbanor

Under hösten och vintern råder begränsad framkomlighet i delar av Östra Sala backe. På grund av gatuarbeten och arbeten med vatten- och avloppsledningar stänger vi av ett antal gator och gångbanor.

Aktuella trafikstörningar

Just nu råder begränsad framkomlighet i området och du kan behöva åka vissa omvägar under byggtiden.

Aktuell trafik 20161122

Se de aktuella trafikstörningarna i större format (pdf)