Nyheten publicerad: den 14 oktober 2014

Åtta aktörer bygger etapp 2

Markanvisningstävlingen för etapp 2 är avgjord. Uppsala kommun har valt ut åtta aktörer som tillsammans ska bygga närmare 500 bostäder i Östra Sala backe.

Markanvisningstävlingen för Östra Sala backes andra etapp har pågått sedan i maj. Totalt fick kommunen in 49 tävlingsbidrag från 25 aktörer. De som valts ut är:  

  • Reinova properties AB
  • EEK Development AB
  • Magnolia Bostad AB
  • Midroc Property Development AB
  • Småa AB
  • Veidekke Bostad AB
  • Botrygg AB
  • JR Kvartersfastigheter AB.

Under hösten startar de tillsammans med Uppsala kommun arbetet med att sätta former för samverkan, att fördela mark och fördjupa studier kring hur området ska gestaltas.

– Av de åtta aktörerna är fem nya på Uppsalamarknaden. Det är positivt att Uppsala fortsätter attrahera nya byggherrar så att fler blir delaktiga i arbetet med att utveckla Uppsala och framtidens bostäder, säger Fredrik Ahlstedt (M). 

Hållbart och variationsrikt byggande

Östra Sala backe är Uppsalas flaggskepp inom hållbart byggande och ambitionerna kring både innovativa lösningar och nytänkande arkitektur är hög. Aktörerna måste ta hänsyn till kriterier om både social och ekologisk hållbarhet: 

– Med etapp två tydliggörs Östra Sala backes hållbara profil – en stadsdel med blandade upplåtelseformer, massor av odlingsmöjligheter och kvalitativa gemensamma ytor. Hållbarhetscertifiering och solceller blir så gott som standard, flera av husen blir nollenergihus och gestaltningen är mycket variationsrik, säger Sabina Edelman, projektledare för mark- och exploatering på Uppsala kommun.  

Terasshus av EEK Development AB

EEK Development bygger terasshus i etapp 2. Arkitekt: Metod arkitekter AB. 

 

Kontakta för mer information

Elin Waher, stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: elin.waher@uppsala.se 
Telefon: 018-727 47 48