Nyheten publicerad: den 8 november 2013

Aktivitetsdag och fokusgrupper

Arbetet med etapp 2 startade under våren 2013 och fortlöper under hösten 2013. Etappen innehåller bland annat fyra kvarter väster om Fyrislundsgatan samt Årsta centrum och Årstaparken.

En fördjupad studie av området pågår, så kallade parallella skisser. Tre arkitektkontor skissar på området utifrån ett antal förutsättningar och utmaningar. Det är Eric Giudice Arcitects, Södergruppen Arkitekter och Ahlqvist-Almqvist Arkitekter. Fokus är områdets utveckling, dess kvaliteter och funktioner.

Aktivitetsdag och fokusgrupper

I augusti genomfördes en medborgardialog och syftet var att få bättre kunskap om hur boende i Årsta och Sala backe använder och upplever främst Årsta centrum och Årstaparken. Dels arrangerades en aktivitetsdag vid Årsta centrum, dels hölls intervjuer i fokusgrupper. Cirka 200 personer svarade på frågor och ungefär 150 till 200 personer besökte aktivitetsdagen.

Materialet ställs ut

Många viktiga och bra synpunkter kom in. Resultatet finns sammanställt och du kommer att kunna ta del av det på Brantingsbiblioteket, Kommuninformation i stadshuset och på Årsta vårdcentral. 
Läs sammanställningen av medborgardialogen
Läs en sammanfattning av materialet

Exempel på synpunkter och önskemål om Årsta centrums framtid

Om torget idag

 • handla
 • besöka vårdcentralen
 • passera förbi.

Om torget i framtiden

 • mötesplatser, kaféer och
  restauranger
 • torghandel
 • loppis
 • olika aktiviteter bland annat
  för ungdomar.