Aktuellt

2019-05-16
Träff om Årstaparkens lekplats
Onsdag 22 maj 18.00 kan du träffa Uppsala kommun och få veta mer om lekparkens upprustning.
2019-05-09
Störande arbeten när nya hus grundläggs
Under maj börjar det byggas tre nya bostadshus längs Fyrislundsgatan.
2019-05-03
Byggstart för cykelvänligt boende
Nu startar bygget av huset Cyklekungen där de boende får tillgång lastcyklar och information om busstider i entréen.
2019-04-08
Arbetena i Årstaparken i full gång
Röjningsarbeten har utförts. Arbetet med utegym och löparslingans förlängning har startat.
2018-11-01
Gång- och cykeltunneln vid Årsta torg stängs
Gång- och cykeltunneln vid Årsta torg stängs 2 november. Tunneln ersätts av övergångsställen med trafikljus.
2018-10-19
Detaljplanen för Årsta torg har vunnit laga kraft
Plan- och byggnadsnämnden beslutade 28 juni 2018 att anta förslag till detaljplan för Årsta torg.
2018-04-04
Detaljplaneläggningen för etapp 3 påbörjad
Nu har Plan- och byggnadsnämnden beslutat om att påbörja detaljplaneläggningen för etapp 3 i de nordligaste delarna av Östra Sala backe. Här planeras bland annat 400-500 bostäder och 10 000-20 000 kvadratmeter verksamheter.
2018-01-25
Nära tusen besökare på Uppsala växer-mässan
21 oktober lockade årets Uppsala växer-mässa både allmänheten och branschen till Östra Sala backe.
2018-01-25
Granskningstiden över för Årsta torgs detaljplan
Detaljplanen för Årsta torg var på granskning till och med 19 januari. Fram till dess hade du som invånare möjlighet att tycka till om förslaget.
2017-11-06
Vaksala kyrkskola byggs om till förskola
Den nya förskolan får åtta avdelningar med plats för 144 förskolebarn. För att fungera som förskola behöver Vaksala kyrkskola renoveras och byggas ut. För att kunna göra det, har Uppsala kommun beslutat att börja processen för att detaljplanelägga området
2017-09-20
Östra Sala backe inspirerar!
Välkommen på mässan Uppsala växer lördag 21 oktober!
2017-09-18
Trädfällningen fortsätter
Nu är det dags att ta ner träd längs södra Fyrislundsgatan och Sparrisgatan.
2017-08-30
Östra Sala backe växer fram – augusti 2017
En film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 20 augusti 2017.
2017-08-01
Trädarbeten i Östra Sala backe
I början av augusti börjar vi bygga i etapp 2. Det innebär att ett antal träd kommer behöva tas ner för att ge plats åt nya gator och bostäder. De nertagna träden kommer att ersättas av nya.
2017-06-30
Nu fortsätter vi rusta upp Källparken
Under augusti 2017 startar vi andra etappen av renoveringen i Källparken.
2017-04-05
Markanvisning till Atrium Ljungberg
I markanvisningen ingår ungefär ett och ett halvt kvarter av Östra Sala backes nordligaste kvarter, närmast Vaksalagatan, och ett mindre markområde på Gränbysidan, i anslutning till cirkulationsplatsen vid Fyrislundsgatan.
2017-03-27
Prenumerera på nyhetsbrev om Östra Sala Backe
Håll dig uppdaterad om hur stadsdelen utvecklas genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
2017-03-03
Östra Sala backe växer fram – februari 2017
En film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 12 februari 2016.
2017-02-28
Avstängda gator och gångbanor 2017
Under året är det begränsad framkomlighet i delar av Östra Sala backe. På grund av gatuarbeten och arbeten med vatten- och avloppsledningar stänger vi av ett antal gator och gångbanor.
2016-12-27
Östra Sala backe växer fram – november 2016
En film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 26 november 2016.
2016-11-18
Avstängda gator och gångbanor
Under hösten och vintern råder begränsad framkomlighet i delar av Östra Sala backe. På grund av gatuarbeten och arbeten med vatten- och avloppsledningar stänger vi av ett antal gator och gångbanor.
2016-11-10
Östra Sala backe nominerat till prestigefyllt pris
Sveriges Arkitekter har nominerat Östra Sala backe till det prestigefyllda Planpriset. Betoningen på Östra Sala backe och Årsta som en blandad, trygg, klimatsmart och mångkulturell stadsdel, lyfts särskilt fram i motiveringen. Vinnaren meddelas den 29 nov
2016-10-24
Cykeltunneln under Fyrislundsgatan får UNT:s stadsmiljöpris
Stadsmiljöpriset för 2016 går till cykeltunneln mellan Årsta och Salabacke där Fideli Sundqvist står för den konstnärliga utsmyckningen.
2016-10-19
Östra Sala backe växer fram – september 2016
En film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 5 september 2016.
2016-05-31
Östra Sala backe växer fram – maj 2016
En film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 17 maj 2016.
2016-05-26
Detaljplan för ett nytt Årsta torg
2016-08-19
Avstängda gator och gångbanor
Under veckorna 32–44 råder begränsad framkomlighet i delar av Östra Sala backe. På grund av gatuarbeten och arbeten med vatten- och avloppsledningar stänger vi av ett antal gator och gångbanor.
2016-04-08
Detaljplan skickad på granskning
Den 17 mars tog plan- och byggnadsnämnden beslut om att skicka detaljplanen för Östra Sala backes andra etapp på granskning.
2016-04-04
Förslagsskiss för upprustningen av Källparken ställs ut
Den 5–16 april visas en förslagsskiss för upprustningen av Källparken på Brantingsbiblioteket.
2016-03-23
Östra Sala backe växer fram – mars 2016
Film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 9 mars 2016.