Aktuellt

2017-11-06
Vaksala kyrkskola byggs om till förskola
Den nya förskolan får åtta avdelningar med plats för 144 förskolebarn. För att fungera som förskola behöver Vaksala kyrkskola renoveras och byggas ut. För att kunna göra det, har Uppsala kommun beslutat att börja processen för att detaljplanelägga området
2017-09-20
Östra Sala backe inspirerar!
Välkommen på mässan Uppsala växer lördag 21 oktober!
2017-09-18
Trädfällningen fortsätter
Nu är det dags att ta ner träd längs södra Fyrislundsgatan och Sparrisgatan.
2017-08-30
Östra Sala backe växer fram – augusti 2017
En film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 20 augusti 2017.
2017-08-01
Trädarbeten i Östra Sala backe
I början av augusti börjar vi bygga i etapp 2. Det innebär att ett antal träd kommer behöva tas ner för att ge plats åt nya gator och bostäder. De nertagna träden kommer att ersättas av nya.
2017-06-30
Nu fortsätter vi rusta upp Källparken
Under augusti 2017 startar vi andra etappen av renoveringen i Källparken.
2017-04-05
Markanvisning till Atrium Ljungberg
I markanvisningen ingår ungefär ett och ett halvt kvarter av Östra Sala backes nordligaste kvarter, närmast Vaksalagatan, och ett mindre markområde på Gränbysidan, i anslutning till cirkulationsplatsen vid Fyrislundsgatan.
2017-03-27
Prenumerera på nyhetsbrev om Östra Sala Backe
Håll dig uppdaterad om hur stadsdelen utvecklas genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
2017-03-03
Östra Sala backe växer fram – februari 2017
En film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 12 februari 2016.
2017-02-28
Avstängda gator och gångbanor 2017
Under året är det begränsad framkomlighet i delar av Östra Sala backe. På grund av gatuarbeten och arbeten med vatten- och avloppsledningar stänger vi av ett antal gator och gångbanor.
2016-12-27
Östra Sala backe växer fram – november 2016
En film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 26 november 2016.
2016-11-18
Avstängda gator och gångbanor
Under hösten och vintern råder begränsad framkomlighet i delar av Östra Sala backe. På grund av gatuarbeten och arbeten med vatten- och avloppsledningar stänger vi av ett antal gator och gångbanor.
2016-11-10
Östra Sala backe nominerat till prestigefyllt pris
Sveriges Arkitekter har nominerat Östra Sala backe till det prestigefyllda Planpriset. Betoningen på Östra Sala backe och Årsta som en blandad, trygg, klimatsmart och mångkulturell stadsdel, lyfts särskilt fram i motiveringen. Vinnaren meddelas den 29 nov
2016-10-24
Cykeltunneln under Fyrislundsgatan får UNT:s stadsmiljöpris
Stadsmiljöpriset för 2016 går till cykeltunneln mellan Årsta och Salabacke där Fideli Sundqvist står för den konstnärliga utsmyckningen.
2016-10-19
Östra Sala backe växer fram – september 2016
En film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 5 september 2016.
2016-05-31
Östra Sala backe växer fram – maj 2016
En film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 17 maj 2016.
2016-05-26
Detaljplan för ett nytt Årsta torg
2016-08-19
Avstängda gator och gångbanor
Under veckorna 32–44 råder begränsad framkomlighet i delar av Östra Sala backe. På grund av gatuarbeten och arbeten med vatten- och avloppsledningar stänger vi av ett antal gator och gångbanor.
2016-04-08
Detaljplan skickad på granskning
Den 17 mars tog plan- och byggnadsnämnden beslut om att skicka detaljplanen för Östra Sala backes andra etapp på granskning.
2016-04-04
Förslagsskiss för upprustningen av Källparken ställs ut
Den 5–16 april visas en förslagsskiss för upprustningen av Källparken på Brantingsbiblioteket.
2016-03-23
Östra Sala backe växer fram – mars 2016
Film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 9 mars 2016.
2016-03-21
Busslinje 9 leds om under vår och försommar
Under perioden 31 mars – 12 juni får linje 9 en annan sträckning.
2016-02-03
Östra Sala backe växer fram – december 2015
Film över området som visar hur långt utvecklingen har kommit. Filmen är från 29 december 2015.
2016-01-21
Gröna gatan stängs av för busstrafik
Från 25 januari till mitten av juli 2016 kör inte busslinje 4 på Gröna gatan.
2016-01-20
Övergångsstället på Fyrislundsgatan vid Gräslöksgatan
Övergångsstället vid Gräslöksgatans norra ände som tidigare varit avstängt är nu öppnat.
2015-11-24
Två aktörer får markanvisning för Årsta torg
4 november godkände mark- och exploateringsutskottet en markanvisning för uppskattningsvis 300 bostäder och 6 500 kvadratmeter till butiker, service och andra arbetsplatser.
2015-11-12
Avstängd gata i området
Från vecka 45 stängs en av gatorna av i Östra Sala backe.
2015-10-23
Så ser Veidekkes byggnader ut i etapp 1
Just nu bygger två byggherrar i Östra Sala backe. Wallenstam var först ut. Nu har också Veidekke börjat bygga.
2015-10-08
Ledningsarbete påverkar trafiken
Sedan 22 september pågår ledningsarbete som påverkar trafiken i området.
2015-09-23
Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 2 på samråd
I augusti tog plan- och byggnadsnämnden beslut om att skicka ut ett förslag på detaljplan för etapp 2 på samråd.