Om projektet

Östra Sala backe är en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar och ska tillföra Uppsala något nytt vad gäller innehåll, funktion och utformning. Vi planerar och bygger området med människan i centrum och med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö. Utvecklingen av Östra Sala backe ska leda till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser.

Mer sammanhållen stadsbygd

Östra Sala backe länkar samman de omkringliggande områdena Årsta och Sala backe. Det leder till en mer sammanhållen, intim och funktionsblandad stadsbygd med karaktär av innerstad.

Östra Sala backe länkar samman Årsta och Sala backe. 

Se hur Östra Sala backe växer fram

Här kan du se hur långt arbetet kommit i augusti 2017.

Se filmen i större format på Youtube.

Se fler flygfilmer.