Avfallshantering

Östra Sala backe ska vara ett föredöme i Uppsala vad gäller källsortering och återvinning.

Under planeringen har en eventuell sopsugsanläggning utretts men någon sopsug kommer inte att finnas i området. Bostäderna ska istället underlätta för källsortering direkt i hemmet och avfallet tas om hand med traditionell hämtning med sopbil.