Miljö & hållbarhet

I Östra Sala backe står hållbarhet i fokus. Att bidra till en ökad hållbarhet kan beskrivas som en anpassning av våra samtida aktiviteter och handlingar så att de fungerar med planetens övergripande system och resurser, idag och på lång sikt.

Miljö och hållbarhet i Östra Sala backe
Visionsbild. Bild: White Arkitekter.

 

Uppsala kommun har en hög ambitionsnivå för energi-, miljö- och klimatarbetet i Uppsala. I Östra Sala backe ska en hög miljömedvetenhet och långsiktig ekonomisk hållbarhet vara en självklarhet.

I utvecklingen av Östra Sala backe används det senaste inom teknikområdet, till exempel inom energi, avfall, vatten och avlopp, dagvatten, byggteknik, byggmaterial och transporter.

Mest klimatanpassat i Uppsala

Östra Sala backe ska bidra till klimatneutralitet i Uppsala och motverka växthuseffekten. Området ska bli det mest klimatanpassade området i Uppsala och vara ett pilotprojekt inom hållbart byggande med robusta material, bra inomhusklimat och hälsosamma byggnader. Systemeffekter och kretsloppstänk, livscykelperspektiv och samverkan, kvalitet och effektivitet är viktiga faktorer vid val av lösningar. Östra Sala backe ligger inom utbyggt fjärrvärmeområde.