Parker & platser

Områdets parker och gröna inslag ska utvecklas och bli fler. Gatorna ska få inslag av träd och grönska och kvarterens gårdar ska vara rika på växtlighet.

Parker och platser i Östra Sala backe
Visionsbild. Bild: White Arkitekter.

 

Parker, platser och torg blir viktiga mötesplatser i området. De ska hålla hög kvalité i utformning, funktion och konstnärliga inslag. I Östra Sala backe ska såväl gammal som ung trivas.

Årstaparken och Källparken rustas upp

Idag finns det två större stadsdelsparker som ligger inom ramen för byggprojektet, Källparken och Årstaparken. Utvecklingen av Källparken startade redan under sommaren 2012 och har slutförts till hälften. Under hösten 2016 planeras den andra upprustningsetappen att påbörjas. Årstaparkens upprustning och utveckling är en del av Östra Sala backes etapp 2. 

Nya parker

Även nya parker ska byggas i utbyggnadsområdet och i dess direkta närhet. Några av de nya parker som planeras och anläggs är Knäckepilsparken, Daggvidetorget, Murarparken och… Läs gärna mer om de nya parkerna under respektive etapp under fliken Parker och grönska uppe i vänstra menyn.