Verksamheter i etapp 2

För att bidra till en levande stadsdel planeras handel, kontor och restaurang- eller caféverksamhet i bottenvåningar med strategiska lägen längs Fyrislundsgatan. I detaljplanen ingår även uppförandet av ett omsorgsboende och en förskola i kvarteren.

Omsorgsboende och förskola

I kvarteret Rosenmalvan, andra kvarteret från norr, planeras ett omsorgsboende, det vill säga ett boende med särskilt service enligt lagen om stöd och service.

I kvarteret Tuvstarren, längst i söder, planeras en förskola. Både omsorgsboendet och förskolan kommer att byggas integrerade i bostadshus.