Verksamheter i etapp 1

I den första etappen byggs minst 50 kvadratmeter verksamhetslokal i varje hörn mot Fyrislundsgatan. Dessa lokaler kan innehålla till exempel handel, kontor och restauranger.  

I kvarteret Daggvidet byggs lokaler för en förskola och ett vård- och omsorgsboende.
Läs mer om förskolan och vårdboendet

Karta som visar verksamhetslokaler i etapp 1
De orangea ytorna visar föreslagna lokalytor i bottenvåningarna. Det mörkt orangea visar vårdboendet.