Verksamheter

Verksamheter bidrar till en levande gatumiljö. I Östra Sala backes första etapp byggs det verksamhetslokaler i varje hörn mot Fyrislundsgatan.

Bottenvåningarna längs Fyrislundsgatan är bra lägen för olika typer av verksamhet, som till exempel handel och service. Verksamheterna bidrar till en levande gatumiljö, en tryggare stad och de fungerar som ett komplement till stadsdelscentrat Årsta centrum och till Gränby centrum. Blandningen mellan bostäder och verksamheter bidrar till en variation inom Östra Sala backe.

Hyr lokal i Östra sala backe

Läs mer under avsnittet Hyra lokal