Hyra lokal

Var med och skapa en plats där boende, besökare, företagare och näringsliv trivs tillsammans. En plats där människan står i centrum.

Östra Sala backe är ett unikt projekt för Uppsala där du som företagare och näringsidkare är viktig. Området ska bidra till att ge de östra stadsdelarna en innerstadskänsla med ett attraktivt stadsliv där bostäder och verksamheter är blandade. Den täta, intima atmosfären med spännande platser och gröna rum ska uppmuntra till möten och umgänge. Här ska alla erbjudas ett hållbart, klimatsmart och modernt stadsliv. Inflyttning kan ske från 2016 och framåt.

Starta verksamhet i området för etapp 1

I etapp 1 bebyggs ytan mellan Fyrislundsgatan och Johannesbäcksgatan som sträcker sig från Alrunegatan i norr till Apelgatan i söder. Här planeras cirka 600 bostäder, ett vårdboende och en förskola. Dessutom finns det goda möjligheter för dig som företagare och näringsidkare att starta verksamhet inom till exempel tjänstesektor och handel.

Hyr lokal i Östra Sala backe

Är du näringsidkare eller företagare? Vill du veta mer om hur du kan etablera din verksamhet i Östra Sala backe?

De orangea ytorna på den vänstra bilden här nedan visar föreslagna lokalytor i bottenvåningen. Det mörkt orangea visar vårdboendet och förskolan. Kontakta respektive byggherre för frågor eller intresseanmälan för lokaler. 

Karta som visar verksamhetslokaler i etapp 1 

 

Byggherrar i etapp 1

Årsta centrum en del av etapp 2

Den andra etappen omfattar området kring Årsta centrum och här kommer ett ännu starkare fokus ligga på lokaler för handel, service och kultur. Planeringen för etapp 2 har startat, läs mer om planeringen

Karta som visar området för etapp 1 och etapp 2
Etapp 1 och etapp 2 i utvecklingen av Östra Sala backe.