Byggnader i etapp 1

I etapp 1 byggs fyra kvarter. Kvarteren ska innehålla bostäder i olika former, ett vårdboende, en förskola och handelslokaler.

Arkitekturen i kvarteren kommer att tillåtas vara lekfull och innovativ. Byggnaderna ska upplevas som nutida, nyskapande och ha en lokal anpassning.

Utformningen ska variera både inom och mellan kvarteren, därför har flera byggherrar fått dela på varje kvarter. I etapp 1 är åtta olika byggherrar, åtta arkitekter och tre landskapsarkitekter inblandade.
Se vilka byggherrar som har markanvisning i etapp 1

Det här byggs i etapp 1

I etapp 1 byggs både bostadsrätter och hyresrätter. Bostäderna består av flerfamiljshus, radhus och radhusvåningar i flerfamiljshus. 

I varje hörn mot Fyrislundsgatan ska det finnas minst 50 kvadratmeter handelslokaler. Med handeI menas alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Det kan också vara service i form av till exempel bank, resebyrå och restaurang. I delar av kvarteret Daggvidet, det andra kvarteret norrifrån, byggs också ett vård- och omsorgsboende och en förskola.

I området ska hushöjderna variera mellan tre och sju våningar. Mot Johannesbäcksgatan är bebyggelsen lägre jämfört med bebyggelsen som ligger intill Fyrislundsgatan.

Se exempel på fasadelevationer i detaljplanen för etapp 1 (pdf)

Så ser byggnaderna ut

Så här ser några av byggnaderna ut. Vissa av dem är redan färdiga medan andra fortfarande byggs. Bilderna kommer från respektive byggherre.

Wallenstam AB

Wallenstam i etapp 1

Veidekke Bostad AB

Ett lägenhetshus

Hauschild + Siegel Architecture AB

Ett lägenhetshus

Järntorget Bostad AB

Ett lägenhetshus

TB Bostad Öst

Ett kök