Knäckepilsparken

I byggprojektets första etapp byggs det en park vid Alrunegatan, Knäckepilsparken.

Knäckepilsparkens placering gör att den blir en länk mellan Källparken och upp mot kulturmiljön kring Vaksala gärde. Parken kommer att få flera planteringar med buskar, perenner och lök. I ytterkanterna planteras flera träd. Det kommer finnas olika typer av möbler och möjlighet att grilla. Knäckepilsparken byggs 2019.

Visionsbild över Knäckepilsparken

Under parken ligger ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Detta innebär vissa begränsningar vad det gäller trädplanteringar och konstruktioner.

Workshops med Knäckepilsparken i fokus

Det har hållits flera workshoppar där parkens utformning har diskuterats. Två workshoppar hölls på Brantingsbiblioteket under våren 2013. Under dessa kunde allmänheten lämna önskemål om parkens utformning och om vad som idag saknas i områdets utemiljö. Även barn från Källparkens förskola deltog i en liknande workshop.

Materialet från workshopparna finns sammanställt och ställdes ut på Brantingsbiblioteket under sommaren 2013. Det finns också sammanställt i ett dokument.