Daggvidetorget

Mellan kvarteren Bäckrosen och Nattviolen finns en gång- och cykeltunnel som binder ihop Årsta och Salabacke. Vid nedfarten till tunneln anläggs en mindre torgyta, Daggvidetorget.

Daggvidetorget kommer att ha en mindre trädplantering och en bänk/konstverk "Modified Social benches" av konstnären Jeppe Hein. Torget byggs 2019/2020. Slänter, trappor, infällda bänkar och planteringar i nedgången till tunneln är redan byggda.

Daggvidetorget

Upprustad gång- och cykeltunnel

I samband med utvecklingen av kvarteren har den befintliga gång- och cykeltunneln byggts om. Den har breddats för att få en trygg och säker passage under Fyrislundsgatan och smyckats med konst av konstnären Fideli Sundqvist. Hon har utgått från Linnés apostlars resor i Sverige och världen när hon skapat gestaltningen av tunnelns väggar.

Gång- och cykeltunneln tilldelades UNT:s stadsmiljöpris 2016.