Källparken

Källparken byggdes på 1950-talet. Eftersom parken blivit sliten under åren har den rustats upp i tre etapper under projektet Östra Sala backe.

Källparken är en stadsdelspark i Sala backe. Den fick sitt namn efter Trefaldighetskällan som ligger på platsen. Här samlas människor i alla åldrar och dagligen passerar fotgängare och cyklister parken. Parken är grön och frodig och har en egen amfiteater.

Kartbild över Källparken

Källparken ligger i Sala backe, väster om Östra Sala backe.

Den tredje rustningsetappen

Den tredje etappen av Källparkens upprustning började 2017. Under etappen rustar vi lekplatsen och amfiteatern. Vi ser även över belysning och promenadstråk, samt bygger ett utegym och ett boulderblock.

Arbetet beräknas pågå fram till sommaren 2018. En invigning planeras i juni för att visa upp bland annat amfiteatern.

Så här ska parken se ut efter renoveringen. Klicka på bilden för att se den i större format.

Det här gjordes i etapp 2

 • Dammen samt ytorna intill, omläggning av stenar och nya planteringar.

Det här gjordes i etapp 1

 • "Källa" med sittplatser, nya bekväma bänkar och en dricksvattenfontän.
 • Upphöjda bäddar med doftande växter.
 • Parkentré med blomsterplanteringar och murar av kalksten
 • Frukt och bär att plocka av.
 • Fågelbad, stenparti- och fjärilsväxter.
 • Sittplats med väderskydd, grill och kryddväxter.
 • "Vårpromenad" med perenner, lökväxter och vårblommande buskar, bland annat magnolia, olvon och kornell. Effektbelysning av bäcken.
 • Hängmatta under körsbärsträd.
 • Nya, mjukt svängda parksoffor i klassisk stil.
 • Plats för boulespel med parkbänk.
 • Bred, mjukt formad parkväg med målad skiljelinje mellan gång och cykel.
 • Promenadslinga med sippor och vårlök, fågelbuskage med frukter och nötter. Fågelholkar, fågelbad och bon för fladdermus och igelkott. Sittplats på högsta punkten med utsikt över staden. Effektbelysning av muren och plantering av flera stora träd.
 • Skyddade sittplatser med rosor och blomsterfägring, markbeläggning med granithällar.