Årstaparken

Under 2018 och 2019 rustar vi Årstaparken. Parken är en tidstypisk stadsdelspark från 1970-talet med dungar och stora öppna gräsytor för lek och idrott.

Parken är sliten och behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Målet är att ta bort ytor som fungerar dåligt och lägga till önskemål som har kommit in via www.uppsala.se och workshoppar. 

Bland annat ska vi komplettera med

  • lekparker
  • utegym
  • grillplatser
  • rustad och förnyad springslinga
  • träd
  • fler parkbänkar.

Vi ska förstärka känslan av en landskapspark genom att bevara den centrala delen som en öppen yta med träddungar. Utifrån den delen kommer fyra stråk med olika teman att finnas. Stråkens teman är

  • djur och natur
  • landskap
  • frukt och idrott
  • konst.

Årstaparken

Så här ser skissen ut över nya Årstaparken. Klicka på bilden för att se en större och mer detaljerad skiss.

Medborgarnas åsikter ligger till grund

Under hösten 2013 genomfördes en så kallad medborgardialog i syfte att få bättre kunskap om bland annat Årstaparken. Till och med juni 2017 gick det också att lämna synpunkter via webbplatsen.

Det som kom fram under medborgardialogen, via synpunkterna på webbplatsen, samt i den behovsinventering som gjordes 2016 ligger till grund för hur parken utformas.


Läs mer om medborgardialogen och resultatet av sammanställningen.

Läs de synpunkter vi fick in om utvecklingen av Årstaparken.