Trafikstörningar och vägarbeten

Pågående och planerade vägarbeten i Östra Sala Backe.

Johannesbäcksgatan, mellan Alrunegatan och Gröna gatan

Åtgärd: Under 2017 byggde vi färdigt Johannesbäcksgatan, efter 2016 års VA-arbeten. Vi gjorde klart gångbanan utmed gatans västra sida och gjorde i ordning planteringsytor för träd och buskar. I och med det blev gatan smalare på flera platser, vilket gör att bara ett fordon i taget kan passera. Syftet var att skapa en trafiksäker och lugn bostadsgata som inte inbjuder till hög hastighet eller genomfartstrafik.

Exploateringsarbeten med nya bostadshus fortsätter utmed gatan under hela 2018 och 2019. Under vissa perioder blir det det mycket byggtrafik i området.

Beräknat slutdatum: Fortsätter 2018 och 2019

Fyrislundsgatan, mellan Alrunegatan och Gröna gatan

Åtgärd: Vi gör färdigt västra sidan av Fyrislundsgatan allt eftersom de nya bostadshusen utmed Fyrislundsgatan blir klara. I arbetet ingår att göra klart gång- och cykelbanor, planteringsytor, parkeringsfickor och lastzoner. Husexploatörer använder Fyrislundsgatan på vissa sträckor i södergående riktning, vilket begränsar framkomligheten.

Beräknat slutdatum: Fortsätter 2018 och 2019

Fyrislundsgatan, mellan Gröna gatan, Snickargatan och Verkmästargatans förlängning

Åtgärd: Arbeten med bland annat VA, fjärrvärme och ombyggnation av mittremsan på Fyrislundsgatan. Begränsad framkomlighet på Fyrislundsgatan, samt periodvis sänkt hastighet till 30 km/timmen. Norrgående trafikriktning kommer att ha dubbla körfält när det går. Gångbanan längs östra sidan används vissa perioder som körbana och stängs då av för gående.

Beräknat slutdatum: Sommaren 2019

Gång- och cykelbana vid tunneln (Årstasidan)

Åtgärd: Fjärrvärmearbeten. Provisorisk gång- och cykelbana via befintlig gång- och cykeltunnel under Fyrislundsgatan.

Beräknat slutdatum: Sommaren 2018

Murargatan och Johannesbäcksgatan

Åtgärd: VA-arbeten. Gatorna är avstängda för genomfart med bil.

Beräknat slutdatum: December 2018

Sparrisgatan fram till Årstaskolan

Åtgärd: VA-arbeten och EL-arbeten.

Begränsad framkomlighet till Årstaskolan.

Beräknat slutdatum: December 2018