Byggaktörer etapp 1

Här kan du se vilka som är byggaktörer under etapp 1.

ByggVesta AB

ByggVesta AB:s webbplats

Hauschild + Siegel Architecture AB

Hauschild + Siegel Architecture AB:s webbplats

Järntorget Bostad AB

Järntorget Bostad AB:s webbplats

Svenska Vårdfastigheter AB

Svenska vårdfastigheter AB:s webbplats

TB Bostad Öst

 TB Bostad Öst AB:s webbplats

Veidekke Bostad AB

 Veidekke Bostad AB:s webbplats

Wallenstam AB

 Wallenstam AB:s webbplats

Åke Sundvall Byggnads AB 

 Åke Sundvall Byggnads AB:s webbplats

 

Byggherrar i etapp 1